6. Žádost o pronájem sklepa

20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 5/6/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o pronájem sklepa

Předkládám k projednání žádost o pronájem sklepa
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu 2+1, snížené kvality na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, s  … a  … , bytem na uvedené adrese, na dobu neurčitou s platností a účinností od data podpisu za nájemné 102,72 Kč/m2/měs. s tím, že stávající NS bude rozšířena o sklepní kóji o celkové ploše 2,43 m2 na základě žádosti  … o pronájem volné sklepní kóje za podmínky uzavření ujednání o pravidelném zvyšování nájmu o inflaci

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě