4. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 5/4/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

Komise bytová

Doporučuje:

 1. odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům bytů (vše v aktuální výši):

  1) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 28.2.2017), dluh z úroku z prodlení … Kč (k 28.2.2017), dluh z nákladů řízení … Kč

  2) … , dříve bytem … , dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z úroku z prodlení … Kč (k 28.2.2017)

  3) … , dříve bytem … , dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 28.2.2017), dluh z nákladů řízení … Kč

  Usnesení bylo schváleno 5/0/0/ hlasy

Nepřijala návrh usnesení:

 1. 4) … , Stř. 92, Praha – 5: pohledávka z titulu dluhu na nájemném a službách … Kč

  5) … , Stř. 92, Praha – 5: pohledávka z titulu dluhu na nájemném a službách … Kč

  6) … , Stř. 92, Praha – 5: pohledávka z titulu dluhu na nájemném a službách … Kč

  7) … , Stř. 92, Praha – 5: pohledávka z titulu dluhu na nájemném a službách … Kč

  8) … , Stř. 92, Praha – 5: pohledávka z titulu dluhu na nájemném a službách … Kč

  9) … , Stř. 92, Praha – 5: pohledávka z titulu dluhu na nájemném a službách … Kč

  10) … , Stř. 92, Praha – 5: pohledávka z titulu dluhu na nájemném a službách … Kč

Usnesení bylo schváleno 4/0/1 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě