3. Schválení zápisu ze 4. zasedání Komise bytové

Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 5/3/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Schválení zápisu ze 4. zasedání Komise bytové

Komise bytová

Schvaluje:

  1. zápis ze 4. zasedání Komise bytové

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy