2. Volba ověřovatele zápisu z 5. zasedání Komise bytové

Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 5/2/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Volba ověřovatele zápisu z 5. zasedání Komise bytové

Komise bytová

Volí:

  1. ověřovatelkou zápisu Ing. Jarmilu Svobodovou

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy