11. Žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu

20/04/2017
Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 5/11/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 2+1 standardní kvality na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou 2 roky do 30.4.2019 s platností od data podpisu a s účinností od 1.5.2017 za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs.,vč. smlouvy o rozhodčím řízení

Doporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření dodatku k dohodě o ukončení nájmu na adrese … , bytem na uvedené adrese, na dobu 6 měsíců

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě