1. Návrh programu 5. zasedání Komise bytové

Zasedání konané dne 13. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 5/1/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Návrh programu 5. zasedání Komise bytové

Komise bytová

Schvaluje:

  1. program 5. zasedání Komise bytové s tím, že bude zařazen před bod Různé bod 14. Předání volného opraveného bytu č. 2 Staropramenná 547/9, Praha 5 – Smíchov

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy