8. Zvýšení nájemného v bytech MČ Praha 5

Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/8/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Zvýšení nájemného v bytech MČ Praha 5

Předkládám k projednání návrh na zvýšení nájemného v bytech MČ Praha 5 (u nájemních smluv, které to umožňují) o inflaci za rok 2016 ve výši 0,7% od 1. 7. 2017 a na navržení zvýšení nájemného (u nájemních smluv, které neobsahují zvyšování nájmu o inflaci a aktuální výše nájmu je nižší než 120,68 u bytů standardní kvality a 103,44 Kč/m2/měs. u bytů se sníženou kvalitou)
Komise bytová

Doporučuje:

 1. zvýšení nájemného v bytech MČ Praha 5 (u nájemních smluv, které to umožňují) o inflaci za rok 2016 ve výši 0,7%, od 1. 7. 2017

 2. navržení zvýšení nájemného u všech bytů MČ Praha 5, které neumožňují pravidelné zvýšení nájemného o inflaci a u nichž je aktuální výše nájemného sjednána na částce nižší než 120,68 Kč/m2/měs. u bytů se standardní kvalitou a 103,44 Kč/m2/měs. u bytů se sníženou kvalitou

 3. nenavržení zvýšení nájemného u bytů MČ Praha 5:

  a) které jsou půdními vestavbami realizovanými vlastním nákladem nájemce

  b) v podílových domech, v nichž má MČ Praha 5 méně než ideální polovinu vlastnických práv

  c) jejichž výstavba nebo vestavba byla povolena po 30.6.1993, a na jejichž financování byla obcí poskytnutí dotace ze státního rozpočtu nebo ze státních fondů na výstavbu nájemních bytů, a to po dobu platnosti podmínek poskytnuté dotace (nájemné věcně usměrněné)

  d) pronajatých Armádě spásy a Naději

  e) přidělených do dispozice CSOP

  f)  zvláštního určení

Usnesení bylo schváleno 5/0/1 hlasy