7. Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ust. § 2291 zák. 89/2012 Sb.

Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/7/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ust. § 2291 zák. 89/2012 Sb.

Předkládám k projednání návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ust. § 2291 zák. 89/2012 Sb.
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit podání výpovědi z nájmu bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k. ú. Košíře, … , bytem na uvedené adrese, z důvodu porušení povinností nájemce zvlášť závažným způsobem (nehrazení nájemného přesahující výši tří měsíců) vč. případných dalších právních kroků vedoucích k ukončení nájemního vztahu

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy