6. Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

17/03/2017
Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/6/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu z důvodu dopsání sklepní kóje
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu 2+1, bez snížené kvality na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu neurčitou s platností a účinností od data podpisu za nájemné 119 Kč/m2/měs. s tím, že stávající NS bude rozšířena o sklepní kóji o celkové ploše 4,80 m2 za podmínky úhrady bezdůvodného obohacení za úžívání sklepní kóje za poslední tři roky ve výši 10.281,60 Kč

Pověřuje:

  1. Odbor bytů a privatizace, aby prověřil, zda firma Centra nepochybila ve více případech

    Termín: 30. 6. 2017

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě