5. Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu

Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/5/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu

Předkládám k projednání návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření Dohody o skončení nájmu bytu č. 30 (ev. č. 8) v 1. NP domu na adrese  … … /215, Praha 5, k. ú. Košíře, s … , ke dni 30.4.2017, dle schváleného vzoru

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy