4. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/4/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

Předkládám k projednání dvě žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 2+1 standardní kvality na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu neurčitou s platností a účinností od 15.5.2017 za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs.

  2. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2017 s platností od data podpisu a s účinností od 1.1.2016 za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs. vč. smlouvy o rozhodčím řízení

Usnesení bylo schváleno 5/0/1 hlasy