3. Schválení zápisu z 3. zasedání Komise bytové

Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/3/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Schválení zápisu z 3. zasedání Komise bytové

Komise bytová

Schvaluje:

  1. zápis z 3. zasedání Komise bytové

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy