2. Volba ověřovatele zápisu ze 4. zasedání Komise bytové

Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/2/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Volba ověřovatele zápisu ze 4. zasedání Komise bytové

Komise bytová

Volí:

  1. ověřovatelkou zápisu Mgr. Lucii Vávrovou, Ph.D.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy