1. Různé

Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/1/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Různé

Komise bytová

Bere na vědomí:

  1. informaci předsedy komise J. Endala ve věci žádosti Petry Komzákové, Nádražní 42/82, Praha 5 – paní Komzáková byla vyzvána, aby doložila lékařskou zprávu o svém zdravotním stavu, což dosud neučinila (projednáváno v komisi 19. 1. 2017)

Bere na vědomí:

  1. informaci Mgr. Vávrové o “výjezdním” zasedání, kdy někteří členové komise navštívili byty, které po úpravách budou nabízeny k pronájmu. Členové komise se pozastavují nad špatným postupem firmy Centra při provádění úprav. Uvítali by přítomnost zástupce OMI na některém ze zasedání komise.