1. Návrh programu 4. zasedání Komise bytové

Zasedání konané dne 16. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/1/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Návrh programu 4. zasedání Komise bytové

Komise bytová

Schvaluje:

  1. program 4. zasedání Komise bytové s tím, že bod 5 bude stažen z programu, na stůl byly předloženy body 10 a 11

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy