8. Různé

03/03/2017
Zasedání konané dne 23. 2. 2017 jako řádné
číslo usnesení 3/8/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Různé

Mgr. Jan Smetana informoval o pronajímání bytů v domech Plzeňská 213 a 215, Praha 5 – Košíře
Komise bytová

Žádá:

  1. Odbor bytů a privatizace o prošetření užívání bytů v domech Plzeňská 213 a Plzeňská 215, Praha 5 – Košíře

Žádá:

  1. Odbor bytů a privatizace, aby oslovil Mgr. Aleše Badala ohledně jeho stanoviska k přechodu nájmu (bod  5) a požádal o vysvětlení právního stanoviska

Žádá:

  1. Odbor bytů a privatizace, aby zjistil právní názor, týkající se uzavírání smluv o rozhodčím řízení

Bere na vědomí:

  1. zrušení zasedání Komise bytové 2. března 2017, další zasedání se bude konat podle schváleného harmonogramu 16. března 2017

Usnesení bylo schváleno … hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě