6. Využití volných opravených bytů

03/03/2017
Zasedání konané dne 23. 2. 2017 jako řádné
číslo usnesení 3/6/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Využití volných opravených bytů

Předkládám k projednání seznam volných opravených bytů
Komise bytová

Schvaluje:

  1. předání volných opravených bytů č. 1 – 5 (viz příloha tohoto materiálu) Komisi sociální a zdravotní k pronájmu žadatelům o pronájem bytu ze sociálních důvodů/seniorům; výběr budoucích nájemců provede Komise sociální a zdravotní

  2. využití volného bytu č. 6 (viz příloha tohoto materiálu) na výměnu se schváleným žadatelem o výměnu za jiný obecní byt

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě