5. Žádost o přechod nájmu bytu

03/03/2017
Zasedání konané dne 23. 2. 2017 jako řádné
číslo usnesení 3/5/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o přechod nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+1, standardní kvality na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou 2 roky do 8.8.2018 s platností ode dne podpisu a s účinností od 9.8.2016 za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs. vč. smlouvy o rozhodčím řízení na základě žádosti … o přechod nájmu bytu po dědečkovi …

Usnesení bylo schváleno 5/0/1 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě