9. Opakovaná žádost o snížení nájemného z důvodu budování půdní vestavby v domě

08/02/2017
Zasedání konané dne 2. 2. 2017 jako řádné
číslo usnesení 2/9/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Opakovaná žádost o snížení nájemného z důvodu budování půdní vestavby v domě

Předkládám k projednání opakovanou žádost o snížení nájemného z důvodu budování půdní vestavby v domě
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. RMČ schválit opakovanou žádost … , bytem na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov o další snížení nájemného od data prvního podání do odstranění závady z důvodu budování půdní vestavby v domě

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě