7. Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

08/02/2017
Zasedání konané dne 2. 2. 2017 jako řádné
číslo usnesení 2/7/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

Předkládám k projednání žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. RMČ schválit vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů mezi … , bytem na adrese … , byt 2+1 (37,67 m2) a  … , bytem na adrese … … , byt 2+1 (67,50 m2) s tím, že smlouva o nájmu bytu 2+1 na adrese … bude uzavřena na dobu určitou do 1.3.2018 za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs. vč. smlouvy o rozhodčím řízení

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě