6. Žádost o změnu jména nájemce a žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu

08/02/2017
Zasedání konané dne 2. 2. 2017 jako řádné
číslo usnesení 2/6/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o změnu jména nájemce a žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu

Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu neurčitou s platností a účinností od data podpisu za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs. na základě žádosti o změnu jména nájemce po úmrtí jednoho ze spolunájemců a zároveň rozšíření smlouvy o nájmu bytu o  …

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě