5. Žádost o zřízení společného nájmu k bytu

25/01/2017
Zasedání konané dne 19. 1. 2017 jako řádné
číslo usnesení 1/5/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o zřízení společného nájmu k bytu

Předkládám k projednání žádost o zřízení společného nájmu k bytu o ostatní spolubydlící
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 2+1 č. 10 (ev.č. 10) na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, se  … (rodiče), na dobu neurčitou, s platností a účinností od data podpisu, za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs. vč. smlouvy o rozhodčím řízení na základě podané žádosti pí  …

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě