4. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

25/01/2017
Zasedání konané dne 19. 1. 2017 jako řádné
číslo usnesení 1/4/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

Předkládám k projednání žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 0+1 na adrese … , Praha 5, k. ú. Košíře, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.1.2018 s platností od data podpisu a s účinností od 1.2.2017 za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs. vč. smlouvy o rozhodčím řízení

  2. RMČ schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k. ú. Košíře, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 28.2.2019 s platností od data podpisu a s účinností od 1.3.2017 za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs.

  3. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 0+1 na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2017 s platností od data podpisu a s účinností od 1.1.2017 za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs. vč. smlouvy o rozhodčím řízení

Nedoporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 0+1 na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 1.12.2017 s platností od data podpisu a s účinností od 2.12.2016 za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs. vč. smlouvy o rozhodčím řízení

    5/0/1

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě