8. Různé

Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 20/8/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Různé

Komise bytová

Schvaluje:

  1. termíny zasedání na I. pololetí 2017

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy