6. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 20/6/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

Předkládám k projednání žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+KK standardní kvality na adrese  … … , Praha 5, k. ú. Košíře, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30.9.2017 s platností od data podpisu a s účinností od 1.10.2016 za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs. vč. smlouvy o rozhodčím řízení

    Hlasování: 5/0/3

Doporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+KK standardní kvality na adrese  … … , Praha 5, k. ú. Košíře, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 15.12.2018 s platností od data podpisu a s účinností od 16.12.2016 za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs. vč. smlouvy o rozhodčím řízení

  2. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 4+1, č. 1 (ev.č. 7), standardní kvality na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, se … se sídlem … zastoupené ředitelkou … , na dobu určitou do 30.10.2018, s platností od data podpisu a s účinností od 1.11.2016, za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs. vč. smlouvy o rozhodčím řízení

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy