5. Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu

Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 20/5/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu

Předkládám k projednání návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření Dohody o skončení nájmu bytu č. 3 (ev.č. 3) ve 2. NP domu na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, s … , ke dni 31.1.2017, dle schváleného vzoru

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy