4. Žádost o prominutí příslušenství

Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 20/4/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o prominutí příslušenství

Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. prominutí příslušenství pohledávky paní … , bytem Plzeňská 445/213, dluh na nájemném: … (k 21.11.2016), poplatek z prodlení:  … (k 21.11.2016), úrok z prodlení: … (k 21.11.2016)

Usnesení bylo schváleno 5/3/0 hlasy