4. Žádost o prominutí příslušenství

19/12/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 20/4/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o prominutí příslušenství

Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. prominutí příslušenství pohledávky paní … , bytem Plzeňská 445/213, dluh na nájemném: … (k 21.11.2016), poplatek z prodlení:  … (k 21.11.2016), úrok z prodlení: … (k 21.11.2016)

Usnesení bylo schváleno 5/3/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě