3. Schválení zápisu z 19. zasedání Komise bytové ze dne 1. 12. 2016

Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 20/3/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Schválení zápisu z 19. zasedání Komise bytové ze dne 1. 12. 2016

Komise bytová

Schvaluje:

  1. zápis z 19. zasedání Komise bytové

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy