1. Návrh programu 20. zasedání Komise bytové

Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 20/1/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Návrh programu 20. zasedání Komise bytové

Komise bytová

Schvaluje:

  1. program 20. zasedání Komise bytové

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy