9. Využití volných opravených bytů

07/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 19/9/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Využití volných opravených bytů

Předkládám k projednání seznam volných opravených bytů
Komise bytová

Schvaluje:

  1. předání volných opravených bytů č. 1 – 12 (viz příloha tohoto materiálu) Sociální a zdravotní komisi k pronájmu žadatelům o pronájem bytu ze sociálních důvodů/seniorům; výběr budoucích nájemců provede Sociální a zdravotní komise

  2. předání volného bytu č. 13 (viz příloha tohoto materiálu) Sociální a zdravotní komisi k pronájmu žadatelům o pronájem bytu ze sociálních důvodů/seniorům v případě odmítnutí schválenými žadateli o výměnu bytu; výběr budoucího nájemce provede Sociální a zdravotní komise

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě