7. Žádost o posunutí začátku nájmu bytu

07/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 19/7/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o posunutí začátku nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o posunutí začátku nájmu bytu
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 107/OMI/2015/BYT s  … , bytem na adrese … , Praha 5 k.ú. Košíře o posunutí nájmu bytu s tím, že nájem bytu započne dnem 1.7.2016, na základě žádosti … o posunutí začátku nájmu bytu

Usnesení bylo schváleno 5/0/2 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě