6. Návrhy na uzavření Dohod o skončení nájmu bytu

07/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 19/6/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Návrhy na uzavření Dohod o skončení nájmu bytu

Předkládám k projednání dva návrhy na uzavření Dohod o skončení nájmu bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření Dohody o skončení nájmu bytu č. 11 (ev.č. 11) ve 3. NP domu na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, s  … , ke dni 31.12.2016, dle schváleného vzoru

  2. RMČ schválit uzavření Dohody o skončení nájmu bytu č. 9 (ev.č. 13) v 5. NP domu na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, s  … , ke dni 31.12.2016, dle schváleného vzoru

Usnesení bylo schváleno7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě