5. Žádosti o změnu jména nájemce na smlouvě o nájmu bytu

07/11/2016
Zasedání konané dne 3. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 18/5/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádosti o změnu jména nájemce na smlouvě o nájmu bytu

Předkládám k projednání dvě žádosti o změnu jména nájemce na smlouvě o nájmu bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu neurčitou s platností a účinností od data podpisu za nájemné ve výši 119 Kč/m2/měs. na základě oznámení o změně nájemce po úmrtí nájemce … (manžel)

  2. RMČ schválit uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu 3+1 na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu neurčitou s platností a účinností od data podpisu za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs. na základě dohody rozvedených manželů

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě