4. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

07/11/2016
Zasedání konané dne 3. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 18/4/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

Předkládám k projednání žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+kk standardní kvality na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30.11.2018 s platností od data podpisu a s účinností od 1.12.2016 za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs. vč. smlouvy o rozhodčím řízení

  2. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+kk standardní kvality na adrese … , Praha 5, k. ú. Košíře, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2018 s platností od data podpisu a s účinností od 1.1.2016 za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs. vč. smlouvy o rozhodčím řízení

  3. RMČ schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 2+1 standardní kvality na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 14.1.2019 s platností od data podpisu a s účinností od 15.1.2017 za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs.

  4. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+kk standardní kvality na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2018 s platností od data podpisu a s účinností od 1.1.2017 za nájemné ve výši 195 Kč/m2/měs. vč. smlouvy o rozhodčím řízení

  5. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+kk standardní kvality na adrese … , Praha 5, k. ú. Košíře, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2018 s platností od data podpisu a s účinností od 16.12.2016 za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs. vč. smlouvy o rozhodčím řízení

  6. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 2+1 standardní kvality na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2017 s platností od data podpisu a s účinností od 1.1.2016 za nájemné ve výši 150 Kč/m2/měs. vč. smlouvy o rozhodčím řízení

  7. RMČ schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 3+1 standardní kvality na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 15.12.2018 s platností od data podpisu a s účinností od 16.12.2016 za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs.

  8. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 2+1 standardní kvality na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2018 s platností od data podpisu a s účinností od 1.1.2017 za nájemné ve výši 151,05 Kč/m2/měs. vč. smlouvy o rozhodčím řízení

  9. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 3+1 standardní kvality na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2018 s platností od data podpisu a s účinností od 1.1.2017 za nájemné ve výši 150 Kč/m2/měs. vč. smlouvy o rozhodčím řízení

Odkládá:

  1. projednání žádosti … o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+kk standardní kvality na adrese … , k. ú. Košíře na dobu určitou do 30. 9. 2017 s platností od data podpisu a s účinností od 1. 10. 2016 za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs. vč. smlouvy o rozhodčím řízení

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě