3. Schválení zápisu ze 17. zasedání Komise bytové

Zasedání konané dne 3. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 18/3/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Schválení zápisu ze 17. zasedání Komise bytové

Komise bytová

Schvaluje:

  1. zápis ze 17. zasedání Komise bytové

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy