6. Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

26/10/2016
Zasedání konané dne 20. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 17/6/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

Předkládám k projednání žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. RMČ schválit vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů mezi … , bytem na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, byt 2+1 (87,37 m2) a  … , bytem na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, byt 2+kk (46,20 m2) s tím, že smlouva o nájmu bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs. vč. smlouvy o rozhodčím řízení

  2. uzavření dohody o skončení nájmu bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, s  …

Usnesení bylo schváleno 4/0/1 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě