13. Žádosti o pronájem obecního bytu výměnou za byt stávající

26/10/2016
Zasedání konané dne 20. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 17/13/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádosti o pronájem obecního bytu výměnou za byt stávající

Předkládám k projednání žádosti o pronájem obecního bytu výměnou za byt stávající
Komise bytová

Doporučuje:

 1. RMČ schválit žádost … , bytem na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, o pronájem jiného obecního bytu výměnou za byt stávající

 2. RMČ schválit žádost … , bytem na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, o pronájem jiného obecního bytu výměnou za byt stávající

 3. RMČ schválit žádost … , bytem na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, o pronájem jiného obecního bytu výměnou za byt stávající

 4. RMČ schválit žádost … , bytem na adrese … , Praha 5, k. ú. Košíře, o pronájem jiného obecního bytu výměnou za byt stávající

 5. RMČ schválit žádost … , bytem na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, o pronájem jiného obecního bytu výměnou za byt stávající

Nedoporučuje:

 1. RMČ schválit žádost … , bytem na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, o pronájem jiného obecního bytu výměnou za byt stávající

  Usnesení nebylo schváleno 4/0/1 hlasy

 2. RMČ schválit žádost … , bytem na adrese … , Praha 5, k. ú. Košíře, o pronájem jiného obecního bytu výměnou za byt stávající

  Usnesení nebylo schváleno 4/0/1 hlasy

 3. RMČ schválit žádost … , bytem na adrese … , Praha 5, k. ú. Košíře, o pronájem jiného obecního bytu výměnou za byt stávající

  Usnesení nebylo schváleno 4/0/1 hlasy

 4. RMČ schválit žádost … , bytem na adrese … , Praha 5, k. ú. Košíře, o pronájem jiného obecního bytu výměnou za byt stávající

  Usnesení nebylo schváleno 4/0/1 hlasy

Nedoporučuje:

 1. RMČ schválit žádost … , bytem na adrese … , Praha 5, k. ú. Košíře, o pronájem jiného obecního bytu výměnou za byt stávající

 2. RMČ schválit žádost … , bytem na adrese … … , Praha 5, k. ú. Smíchov, o pronájem jiného obecního bytu výměnou za byt stávající

 3. RMČ schválit žádost … , bytem na adrese … , Praha 5, k. ú. Košíře, o pronájem jiného obecního bytu výměnou za byt stávající

 4. RMČ schválit žádost … , bytem na adrese … … , Praha 5, k. ú. Košíře, o pronájem jiného obecního bytu výměnou za byt stávající

 5. RMČ schválit žádost … , bytem na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, o pronájem jiného obecního bytu výměnou za byt stávající

 6. RMČ schválit žádost … , bytem na adrese … , Praha 5, k. ú. Košíře, o pronájem jiného obecního bytu výměnou za byt stávající

 7. RMČ schválit žádost … , bytem na adrese … , Praha 5, k. ú. Košíře, o pronájem jiného obecního bytu výměnou za byt stávající

 8. RMČ schválit žádost … , bytem na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, o pronájem jiného obecního bytu výměnou za byt stávající

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě