11. Žádost správní společnosti CENTRA a.s. o přehodnocení výše smluvní pokuty za porušení povinností vyplývajících ze smluv o správě nemovitého majetku

26/10/2016
Zasedání konané dne 20. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 17/11/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost správní společnosti CENTRA a.s. o přehodnocení výše smluvní pokuty za porušení povinností vyplývajících ze smluv o správě nemovitého majetku

Předkládám k projednání návrh na korekci výše smluvní pokuty za porušení povinností vyplývajících ze smluv o správě nemovitého majetku
Komise bytová

Bere na vědomí:

  1. žádost správní společnosti CENTRA a.s. o přehodnocení výše smluvní pokuty za porušení povinností vyplývajících ze smluv o správě nemovitého majetku

Doporučuje RMČ:

  1. revokaci usnesení RMČ č. 17/492/2015 ze dne 21. 4. 2015

  2. korekci výše smluvní pokuty udělené správní společnosti CENTRA a. s. o 410 500 Kč z důvodu zjištění nových skutečností, přehodnocení závažnosti porušení povinností a oprávněnosti uplatnění maximálních možných sazeb u jednotlivých konkrétních případů porušení povinností

Usnesení nebylo schváleno 3/0/2 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě