8. Žádost o změnu nájemce na smlouvě o nájmu bytu

07/10/2016
Zasedání konané dne 6. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 16/8/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o změnu nájemce na smlouvě o nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o změnu nájemce na smlouvě o nájmu bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2017 s platností a účinností od data podpisu za nájemné ve výši 162,12 Kč/m2/měs. na základě oznámení o změně nájemce … po odstěhování spolunájemkyně …

Usnesení bylo schváleno 6/0/1 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě