4. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

07/10/2016
Zasedání konané dne 6. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 16/4/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

Komise bytová

Doporučuje RMČ:

 1. odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům bytů (vše v aktuální výši):

  1) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31. 5. 2016), dluh z úroku z prodlení … Kč (k 31. 5. 2016), dluh z nákladů řízení … Kč

  2) … , dříve bytem … , dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z úroku z prodlení … Kč (k 31.5. 2015), dluh z nákladů řízení … Kč

  3) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.8.2016), dluh z nákladů řízení … Kč

  4) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.8.2016), dluh z úroku z prodlení … Kč (k 31.8. 2016), dluh z nákladů řízení … Kč

  5) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z úroku z prodlení … Kč (k 31.8. 2016)

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě