10. Různé

07/10/2016
Zasedání konané dne 6. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 16/10/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Různé

Komise bytová
Předseda komise předložil návrh, aby v případě předložených materiálů, kde jsou v příloze nájemní smlouvy a dodatky /prodloužení nájmu, změna nájemce, přechod nájmu/ byly rozesílány členům komise pouze návrh usnesení a důvodová zpráva. Nájemní smlouvy budou k dispozici na jednání komise u zástupce OBP.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě