8. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné
číslo usnesení 13/8/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

Předkládám k projednání žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30.9.2018 s platností od data podpisu a s účinností od 1.10.2016 za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs.

  2. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře, s … … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30.9.2018 s platností od data podpisu a s účinností od 1.10.2016 za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs.

  3. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.10.2017 s platností od data podpisu a s účinností od 1.11.2015 za nájemné ve výši 119,48 Kč/m2/měs. do 30.6.2016 a od 1.7.2016 za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs.

  4. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 14.11.2017 s platností od data podpisu a s účinností od 15.11.2015 za nájemné ve výši 119,48 Kč/m2/měs. do 30.6.2016 a od 1.7.2016 za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs.

  5. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2017 s platností od data podpisu a s účinností od 1.1.2016 za nájemné ve výši 119,48 Kč/m2/měs. do 30.6.2016 a od 1.7.2016 za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs.

  6. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2017 s platností od data podpisu a s účinností od 1.1.2016 za nájemné ve výši 119,48 Kč/m2/měs. do 30.6.2016 a od 1.7.2016 za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy