6. Žádosti o udělení výjimky ze Zásad pronájmu obecních bytů

Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné
číslo usnesení 13/6/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádosti o udělení výjimky ze Zásad pronájmu obecních bytů

Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. Radě MČ schválit udělení výjimky ze Zásad pronájmu obecních bytů paní … a zařadit ji do evidence žadatelů o pronájem bytu seniorů/ze sociálních důvodů

  2. Radě MČ schválit udělení výjimky ze Zásad pronájmu obecních bytů paní … a zařadit ji do evidence žadatelů o pronájem bytu seniorů

  3. Radě MČ schválit udělení výjimky ze Zásad pronájmu obecních bytů paní …  a zařadit ji do evidence žadatelů o pronájem bytu ze sociálních důvodů

  4. Radě MČ schválit udělení výjimky ze Zásad pronájmu obecních bytů paní … a zařadit ji do evidence žadatelů o pronájem bytu ze sociálních důvodů

  5. Radě MČ schválit udělení výjimky ze Zásad pronájmu obecních bytů paní … a zařadit ji do evidence žadatelů o pronájem bytu ze sociálních důvodů

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy