5. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

16/09/2016
Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné
číslo usnesení 13/5/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

Komise bytová

Doporučuje:

 1. odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům bytů (vše v aktuální výši):

  1) … , dříve bytem … Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč,  dluh z poplatku z prodlení  … Kč (k 31.5.2016), dluh z nákladů řízení  … Kč

  2) … , dříve bytem …   Praha – 5, dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení  … Kč (k 31.5.2016), dluh z úroku z prodlení  … Kč (k 31.5.2016)

  3) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč,  dluh z poplatku z prodlení  … Kč (k 31.5.2016), dluh z úroku z prodlení  … Kč (k 31.5.2016), dluh z nákladů řízení  … Kč

  4) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení  … Kč (k 31.5.2016)

  5) … , dříve bytem  … Praha – 5:  dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení  … Kč (k 29.2.2016), dluh z úroku z prodlení  … Kč (k 29.2.2016), dluh z nákladů řízení  … Kč

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě