4. Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí příslušenství

Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné
číslo usnesení 13/4/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí příslušenství

Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření splátkové dohody na pohledávku vůči MČ Praha 5 za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s níže uvedeným nájmcem:

    … , Musílkova 302/1, dluh na nájemném: … (k 30.4.2016), dluh na příslušenství: … (k 23.5.2016)

Nedoporučuje:

  1. RMČ schválit žádost o prominutí příslušenství

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy