10. Žádost o převedení bytu do dispozice Odboru bytů a privatizace

Zasedání konané dne 21. 7. 2016 jako řádné
číslo usnesení 13/10/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o převedení bytu do dispozice Odboru bytů a privatizace

Předkládám k projednání žádost o převedení bytu do dispozice Odboru bytů a privatizace
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit převedení volného bytu 2+1 č. 11 (ev.č. 11) ve 4. NP domu na adrese Na Skalce 765/17, Praha 5, k. ú. Smíchov, do dispozice Odboru bytů a privatizace

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy