9. Žádost o prodloužení termínu k vystěhování z bytu

Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/9/2016
Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5, předsedkyně Komise obchodních aktivit a EU fondy RMČ Praha 5

Žádost o prodloužení termínu k vystěhování z bytu

Předkládám k projednání žádost o prodloužení termínu k vystěhování z bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit žádos … . Lukáše Pokorného o prodloužení termínu k vystěhování z bytu 1+1 na adrese K … , Praha 5, do 31. 3. 2016

Hlasování: 7/0/0