8. Žádost o změnu jména nájemce a žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/8/2016
Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5, předsedkyně Komise obchodních aktivit a EU fondy RMČ Praha 5

Žádost o změnu jména nájemce a žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o změnu jména nájemce a rozšíření smlouvy o nájmu bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu 4+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … ml., bytem na uvedené adrese, na dobu neurčitou s platností a účinností od data podpisu za nájemné ve výši 119,48 Kč/m2/měs. na základě žádosti o změnu jména nájemce po úmrtí jednoho z nájemců a zároveň rozšíření smlouvy o nájmu bytu o dceru …

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě