7. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč II.

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/7/2016
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ P5

Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč II.

Komise bytová

Doporučuje:

 1. RMČ schválit odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům bytů (vše v aktuální výši):

  1) … , bytem … Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení  … Kč (k 28.2.2015), dluh z nákladů řízení  … Kč

  2) … , bytem … … dluh z nájemného a služeb … Kč (k 31.7.2015), dluh z poplatku z prodlení  … Kč (k 31.7.2015), dluh z úroku z prodlení  … Kč (k 31.7.2015), dluh z nákladů řízení  … Kč

  3) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč,  dluh z poplatku z prodlení  … Kč (k 31.7.2015), dluh z nákladů řízení  … Kč

  4) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení  … Kč (k 31.7.2015), dluh z úroku z prodlení  … Kč (k 31.7.2015), dluh z nákladů řízení  … Kč

  5) … , bytem … , Praha – 5:  dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení  … Kč (k 31.7.2015), dluh z úroku z prodlení  … Kč (k 31.7.2015), dluh z nákladů řízení  … Kč

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě