5. Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí příslušenství

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/5/2016
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ P5

Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí příslušenství

Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření splátkové dohody na pohledávku vůči MČ Praha 5 za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s níže uvedenou s tím, že splátková dohoda bude uzavřena na částku 500 Kč/měs. po dobu prvního roku splácení a následně budou splátky ve výši 1 000 Kč/měs.:

    … , … , dluh na nájemném: … (k 18.9.2015), dluh na příslušenství: … (k 18.9.2015), pohledávka z titulu bezdůvodného obohacení: … , náhrada podle § 2295 zák.č.89/2012 Sb.: … , náklady vyklizení bytu: …

Navrhuje:

  1. RMČ schválit … , prominutí dluhu na příslušenství ve výši 8 762 (k 18. 9. 2015 za podmínky řádného uhrazení splátkové dohody dle bodu I.1.

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě